Liczba odwiedzin strony: 162753 Osób na stronie: 4
 

Bartosz Podyma
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Wieluniu

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 1 poz. 3 - Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2000 r.) Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 347 i z 1998 r. Nr 11, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6)  zmiany stopnia lub stanowiska.";   2)   załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ wzór SG: wzór giloszu na papierze białym tworzy na stronie deseń rozbarwiony od jasnej zieleni do jasnej żółci. Legitymacja dwustronnie foliowana, zaginana wzdłuż krawędzi poziomej. Strony 1 i 4 łączą się górnymi krawędziami, krawędź dolna strony 2 z górną strony 3.
KRS 0000053406 - KÓŁKO ROLNICZE W MIROSŁAWIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KÓŁKO ROLNICZE W MIROSŁAWIU KÓŁKO ROLNICZE 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
31 64-850 MIROSŁAW UJŚCIE PILSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000053406
KRS 0000053405 - "DEX PLUS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DEX PLUS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2001-10-19 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻYTNIA 13/151 01-014 WARSZAWA WARSZAWA-CENTRUM WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 862-33-31, (22) 862-33-32 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
527-235-16-15 (b/d) 0000053405
KRS 0000053404 - "CWRR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CWRR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2001-10-16 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JEROZOLIMSKIE 212 A 02-486 WARSZAWA WARSZAWA-WŁOCHY WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 13229468 0000053404
KRS 0000053403 - PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY W UPADŁOŚCI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PAŃSTWOWY OŚRODEK MASZYNOWY W UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 2001-10-19 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LOTNICZA 6 99-100 ŁĘCZYCA ŁĘCZYCA ŁĘCZYCKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 74228 0000053403
KRS 0000053402 - LUDOWY KLUB SPORTOWY POGOŃ KOLUMNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LUDOWY KLUB SPORTOWY POGOŃ KOLUMNA STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2001-10-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RÓŻANA 7 98-100 ŁASK ŁASK ŁASKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 100167547 0000053402
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Wieluń HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Bartosz Podyma Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama